توضیحات کامل :

ترجمه مقاله تاثیر مدیریت سود بر میزان افشا و عملکرد مالی درست و حقیقی (مدارکی از شرکت های پذیرفته شده در هنگ کنگ) در 17 صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

 

عنوان فارسی:

تاثیر مدیریت سود بر میزان افشا و عملکرد مالی درست و حقیقی:  مدارکی از شرکت های پذیرفته شده در هنگ کنگ

عنوان انگلیسی:

The Impact of Earnings Management on the Extent of Disclosure and True Financial Performance: Evidence from Listed Firms in Hong Kong
 

سطح ترجمه: خوب

تعداد صفحات: 17صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

 

بخشی از ترجمه

چکیده

مقاله حاضر این فرض را به چالش می کشاند که جستجو برای افزایش افشاء عملکرد شرکت را الزاماً بهبود نمی بخشد. با استفاده از شرکت های پذیرفته شده هنگ کنگ برای افزایش میزان افشاء، این مقاله نشان می دهد منفعت خالص افشا مشروط به شرایطی نظیر کیفیت و یکپارچگی اطلاعات شرکت می باشد. در این جا توضیح می دهیم که بین افشا و عملکرد شرکت زمانی یک رابطه غیر خطی وجود دارد که عملکرد اندازه گیری شده برای تاثیر مدیریت سود در طول دوره سالهای 2006 تا 2013 تنظیم می گردد. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد افشای شرکتی احتمالاً به منفعت می انجامد، اما بعد از یک سطح بهینه، افزایش میزان افشا، عملکرد حقیقی شرکت را کاهش می دهد. این سطح بهینه همچنین زمانی تنزل می یابد که بین محیط های نظارت شرکت ( مثاً هیئت های مستقل) اختلافاتی وجود داشته باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد نظارت شدید مدیرعاملان (CEO)، مزیت افشای شرکتی اضافی را جبران می نماید.

Abstract
This paper challenges the notion that seeking to increase disclosure may not necessarily improve firm performance. Using Hong Kong listed firms subject to increase the extent of disclosure, this paper shows that the net benefit of disclosure is contingent on conditions such as the quality and integrity of a firm’s information. We demonstrate that a nonlinear relation exists between disclosure and firm performance when measured performance is adjusted for the impact of earnings management, over the period from 2006 to 2013. The results of our study show that corporate disclosure is likely to result in benefits, but after an optimum level, increasing disclosure reduces true firm performance. This optimum level also falls when differences between other firm’s monitoring environments (e.g., independent boards) are in place. These results indicate that intense monitoring of CEOs offsets the advantage of additional corporate disclosure